Thông tin tuyển dụng

 • Tuyển dụng vị trí nhân viên mua hàng

  (31/03/2020 , 12:12 )

  Tuyển dụng vị trí nhân viên mua hàng

  Công ty CP TM & SX TBCN Anh Phát là nhà phân phối các thương hiệu nổi tiếng thế giới Hoffmann – Đức, Ruko – Đức, Karnasch- Đức, Kyocera- Nhật là các Thương hiệu dẫn đầu thế giới về giải pháp toàn diện về dụng cụ, thiết bị trong công nghiệp. Dãy sản phẩm 500 nghìn sản phẩm các loại … Đọc Thêm

 • Tuyển dụng vị trí nhân viên hỗ trợ kinh doanh

  (31/03/2020 , 12:05 )

  Tuyển dụng vị trí nhân viên hỗ trợ kinh doanh

  Công ty CP TM & SX TBCN Anh Phát là nhà phân phối các thương hiệu nổi tiếng thế giới Hoffmann – Đức, Ruko – Đức, Karnasch- Đức, Kyocera- Nhật là các Thương hiệu dẫn đầu thế giới về giải pháp toàn diện về dụng cụ, thiết bị trong công nghiệp. Dãy sản phẩm 500 nghìn sản phẩm các loại … Đọc Thêm

 • Tuyển dụng vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng kỹ thuật

  (31/03/2020 , 12:34 )

  Tuyển dụng vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng kỹ thuật

  Công ty CP TM & SX TBCN Anh Phát là nhà phân phối các thương hiệu nổi tiếng thế giới Hoffmann – Đức, Ruko – Đức, Karnasch- Đức, Kyocera- Nhật là các Thương hiệu dẫn đầu thế giới về giải pháp toàn diện về dụng cụ, thiết bị trong công nghiệp. Dãy sản phẩm 500 nghìn sản phẩm các loại … Đọc Thêm

 • Tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh

  (31/03/2020 , 12:12 )

  Tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh

  Công ty CP TM & SX TBCN Anh Phát là nhà phân phối các thương hiệu nổi tiếng thế giới Hoffmann – Đức, Ruko – Đức, Karnasch- Đức, Kyocera- Nhật là các Thương hiệu dẫn đầu thế giới về giải pháp toàn diện về dụng cụ, thiết bị trong công nghiệp. Dãy sản phẩm 500 nghìn sản phẩm các loại … Đọc Thêm

 • Tuyển dụng vị trí nhân viên mua hàng

  (30/03/2020 , 09:23 )

  Tuyển dụng vị trí nhân viên mua hàng

  Công ty CP TM & SX TBCN Anh Phát là nhà phân phối các thương hiệu nổi tiếng thế giới Hoffmann – Đức, Ruko – Đức, Karnasch- Đức, Kyocera- Nhật là các Thương hiệu dẫn đầu thế giới về giải pháp toàn diện về dụng cụ, thiết bị trong công nghiệp. Dãy sản phẩm 500 nghìn sản phẩm các loại … Đọc Thêm

 • Tuyển dụng vị trí nhân viên hỗ trợ kinh doanh

  (30/03/2020 , 09:52 )

  Tuyển dụng vị trí nhân viên hỗ trợ kinh doanh

  Công ty CP TM & SX TBCN Anh Phát là nhà phân phối các thương hiệu nổi tiếng thế giới Hoffmann – Đức, Ruko – Đức, Karnasch- Đức, Kyocera- Nhật là các Thương hiệu dẫn đầu thế giới về giải pháp toàn diện về dụng cụ, thiết bị trong công nghiệp. Dãy sản phẩm 500 nghìn sản phẩm các loại … Đọc Thêm

 • Tuyển dụng vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng kỹ thuật

  (30/03/2020 , 09:23 )

  Tuyển dụng vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng kỹ thuật

  Công ty CP TM & SX TBCN Anh Phát là nhà phân phối các thương hiệu nổi tiếng thế giới Hoffmann – Đức, Ruko – Đức, Karnasch- Đức, Kyocera- Nhật là các Thương hiệu dẫn đầu thế giới về giải pháp toàn diện về dụng cụ, thiết bị trong công nghiệp. Dãy sản phẩm 500 nghìn sản phẩm các loại … Đọc Thêm

 • Tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh

  (30/03/2020 , 09:29 )

  Tuyển dụng vị trí nhân viên kinh doanh

  Công ty CP TM & SX TBCN Anh Phát là nhà phân phối các thương hiệu nổi tiếng thế giới Ruko – Đức, Karnasch- Đức, Kyocera- Nhật là các Thương hiệu dẫn đầu thế giới về giải pháp toàn diện về dụng cụ, thiết bị trong công nghiệp. Dãy sản phẩm 500 nghìn sản phẩm các loại từ: –           Dụng cụ cắt … Đọc Thêm