CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO VÀ DỤNG CỤ ĐO KIỂM

1. Khái niệm độ chính xác gia công: Độ chính xác gia công của chi tiết máy là đặc tính quan trọng của ngành cơ khí nhằm đáp ứng yêu cầu của máy móc

Ngày 18 | 12 | 2019